PRAVNO OBVESTILO

Pravice intelektualne lastnine
Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.kidis.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je KA&UP d.o.o.

Znaki KA&UP d.o.o. so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.kidis.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.kidis.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

KA&UP d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.kidis.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost KA&UP d.o.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
KA&UP d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar KA&UP d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

KA&UP d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

KA&UP d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih KA&UP d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo KA&UP d.o.o. in jih KA&UP d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Izdaja računa
KA&UP d.o.o. po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v PDF formatu.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče na Ptuju.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Podatki o podjetju
KA&UP zastopanje, posredovanje, trgovina in storitve d.o.o.
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, EU-Slovenija

Davčna številka: SI52651991
Matična številka: 5744067000

Dejavnosti družbe:
- 32.300 Proizvodnja športne opreme
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice